KURULLAR 

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi (Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Ahmet Serkan Ece (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü)
Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği Dinn (29 Mayıs Üniversitesi, Psikoloji Bölümü)
Prof. Dr. Bülent Alaner (Anadolu Üniversitesi, Müzikoloji Bölümü)
Prof. Dr. Bennett Schwartz (Florida International University, Department of Psychology)
Prof. Dr. Fırat Kutluk (Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)
Prof. Dr. Irene Deliege (Georg-August- Universität Göttingen, Arabistik/Islamwissenschaft)
Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz  (İTÜ, TMDK Müzik Teorisi Bölümü)
Prof. Ruhi Ayangil (İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü)
Prof. Dr. Safa Yeprem (Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Selmin Tufan (Gazi Üniversitesi, Müzik Eğitimi Bölümü)
Prof. Dr. Oya Levendoğlu (Erciyes Üniversitesi, Müzik Bölümü)
Prof. Dr. Zehra Peynircioğlu (American University, Department of Psychology)
Doç. Eren Özek (İTÜ, TMDK Müzik Teorisi Bölümü)
Doç. Gülay Karamahmutoğlu (İTÜ, TMDK Müzik Teorisi Bölümü)
Doç. Dr. Kemal Karaosmanoğlu (İTÜ, TMDK Müzik Teorisi Bölümü)
Doç. Dr. Atilla Coşkun Toksoy (İTÜ, TMDK Müzikoloji Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. A. Reyyan Bilge Yıldırım (İstanbul Şehir Üniversitesi, Psikoloji Bölümü)
Psikiyatr Dr. Adnan Çoban
 

Düzenleme Kurulu

Doç. Eren Özek (İTÜ, TMDK Müzik Teorisi Bölümü)
Öğr. Gör. Dr. Recep Gül (İTÜ, TMDK Kompozisyon Bölümü)
Öğr. Gör. Nurullah Kanık (İTÜ, TMDK Müzik Teorisi Bölümü)
Araş. Gör. Dilhan Yavuz (İTÜ, TMDK Müzik Teorisi Bölümü)
Araş. Gör. Merve Örenç (İTÜ, TMDK Müzik Teorisi Bölümü)
Araş. Gör. Orkun Zafer Özgelen (İTÜ, TMDK Müzik Teorisi Bölümü)
Araş. Gör. Eylül Doğan (İTÜ, TMDK Müzikoloji Bölümü)
Araş. Gör. Gürsel Güncel Artıktay (İTÜ, TMDK Müzikoloji Bölümü)
Araş. Gör. Zeynep Ayşe Hatipoğlu (İTÜ, TMDK Kompozisyon Bölümü)