Müzikte Algı

SEMPOZYUM TAKVİMİ VE YERİ

Sempozyum Takvimi

Özet son gönderim tarihi

15 Şubat2018

Kabul edilen bildirilerin ilanı

5 Mart 2018

Katılım ücreti son gönderim

20 Mart 2018

Sempozyum tarihi

18-19 Nisan 2018

Tam metinlerin son gönderim tarihi

5 Haziran 2018

Sempozyum Yeri

İTÜ TMDK Maçka Kampüsü

Bised Etkinlik Salonu

Katılımcılar konaklama ve yol giderlerini kendileri karşılayacaklardır.