Katılım Şartları

  • Bildiri özeti, çalışmanın başlığını, amaç ve kapsamını, yöntemini, temel kaynaklarını, alana yönelik katkısını ve anahtar kelimeleri (en az 4) içermeli. Özet metni 300-400 kelime arasında olmalıdır.
  • Katılımcıların Türkçe ve İngilizce Bildiri Özetlerini 20 Mart 2018 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.
  • Sunumların her biri için verilecek süre 20 dk. olacaktır.
  • Salonda projeksiyon cihazı ve bilgisayar bulunacaktır.
  • Konuşmacıların yapacakları sunum yöntemini önceden düzenleme kuruluna iletmesi gerekmektedir.
  • Sunumların bir saat önceden salon görevlilerine ulaştırmaları akış için gerekmektedir.
  • Katılımcılar sunumlarını Türkçe ve İngilizce olarak yapabilecektir.
  • Sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinleri, hakem sürecinden geçerek kitap olarak yayımlanacaktır.