Sempozyum Programı

I. ULUSLARARASI MÜZİKTE ALGI SEMPOZYUMU

09:00-09:30-AÇILIŞ

09:30-10:00-Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Zehra Peynircioğlu

I. OTURUM

Oturum Başkanı: Doç. Eren ÖZEK

10:00-12:00

Müzikte Kısa Süreli Bellek ve Armonik-Melodik Aralıkların Algılanmasıyla İlgisi

Doç.Dr. Kemal KARAOSMANOĞLU

Does Music Make Us Feel: Music Induced Human Emotining

Dr. Taha HANOĞLU

Abdülkadir Yıldız

Hanefi Özbek

Lütfü Hanoğlu

Yerel Yönetimlere Bağlı Müzik Akademilerinde Müzik Algısının Saptanması, Ölçülmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Yöntemlerin Uygulanmasında Profesyonel Yardım Mecbriyeti

Prof. Cihangir TERZİ

Ses Eğitimi’nde “İç Ses & Dış Ses” Algısı Yorumlanması Ve Çözümlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ALTIOK

12:00-13:00-ÖĞLE YEMEĞİ

II. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ

13:00-15:00

Learning to Discriminate New Timbres in Music

Kathryn B. Bates&Prof. Dr. Zehra PEYNİRCİOĞLU

İki Göstergebilim Kuramı Açısından Nattiez’in Müzikal Göstergebilimin Kuramı ve Genel Olarak Bir Müzikal Göstergebilimin İmkanı

Dr. Öğr. Üyesi Fırat İLİM

Türk Din Musikisinin Sağlıklı Kadın Ve Erkeklerde Tansiyon

Anksiyete Ve Kortizol Hormonu Üzerindeki Etkisi

Dr. Pınar ARSLAN

Laeng,Park, Kopiez Ve Annet Deneylerinin Müzisyenlerde El Tercihi Üzerine Düşündürdükleri

Doç. Jülide GÜNDÜZ

15:00-15:15 KAHVE ARASI

III. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Cihangir TERZİ

15:15-17:15

Tür ve Algı İlişkisi Bağlamında Şarkı Düzenlemeleri

Arş. Gör. Özgür ULUSOY

Kübra ARSLAN

BEKİR KARAKUŞ

Sanat Eğitiminde Disiplinler Arası Etkileşim

Ayşe AYGÜN DİKBAŞ

Özgür DİKBAŞ

Türkiye’de ve Abd’de Yaşayan Müslüman ve Gayrimüslimlerin “Dini Müziğin , Dine ve Din Hizmetlerine Katkısı” Üzerine Olan Algıları

Duygu TURAN

Sözel Dilin İmitasyonu Bağlamında Islık Dilleri Ve “Kuşdili”

Dr. Öğr. Üyesi Ozan BALDAN& Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Suat KARAHAN

17:15-17:45-KONSER

17:45-18:00-KAPANIŞ