Konferansın Amaçları

Müzikte Algı Sempozyumu’nun odak noktası, müziğin bilişsel etkilerinin farklı alanlardaki bilim insanları tarafından disiplinler arası çalışma, tartışma ve sunumlarla müzik algısı ile ilgili araştırmaların detaylı olarak ele alınmasıdır.

Sempozyum kapsamında, müzik algısında nörofizyolojik ve nöropsikolojik etkiler, müzik hafızası ve algı ilişkisi, disiplinler arası çalışmalarda müzikal duyum ve algı konuları ele alınarak, müzik eğitimi veren kurumların öğrenci seçimlerinde uyguladıkları yöntemlere ve seçilen öğrencilerin niteliğin arttırılmasına yönelik tartışmalara yer verilecektir. Gerçekleşecek olan bu çalışmalara aşağıda belirtilen alanlardan katılım beklenmektedir : 

  • Müzik Algısı
  • Müzik Pedagojisi
  • Müzik ve Hafıza
  • Müzik Eğitimi ve Nöropsikoloji
  • Müzik Algısı ve Bilgisayar Teknolojisi
  • Disiplinlerarası Çalışmalarda Müzikal Duyum ve Algı
  • Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Giriş Sınavları, Bilgi-Yetenek ve Algı İlişkisi
  • Ritmik Hafıza ve Müzikal Algı İlişkisi